Avfrosta frysen

Frosta av frysen

En isig frys fungerar sämre och drar då mer energi. Frosta av frysen så håller den längre och din elförbrukning minskar!

Frysen brukar snabbt fyllas på med både matvaror och is. När det blir mycket is i frysen behöver kompressorn arbeta hårdare för att hålla temperaturen eftersom isen isolerar kylslingorna. Detta sliter på frysen och kan leda till att frysen går sönder snabbare. Men framför allt så kostar det dig onödigt mycket pengar i form av ökad elförbrukning.

Ta för vana att avfrosta frysen minst en gång per år! Passa gärna på under vinterhalvåret när du kan låta matvarorna stå ute i kyla medan du frostar av. Men se också avfrostningen som ett perfekt tillfälle för inventering, kanske hittar du spännande matförpackningar långt där inne som du glömt bort att du hade!

Fler tips