Om hållbarhet

Hållbar utveckling

FN definierar hållbar utveckling som: ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”.

Hållbar utveckling delas ofta upp i ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Många gånger hänger förstås alla dessa ihop.

Cirkulär ekonomi

För att vi ska nå ett hållbart samhälle behöver vi alla minska vårt ekologiska fotavtryck och tänka cirkulärt. Cirkulär ekonomi innebär att resurserna cirkulerar – att prylar, kläder och möbler återvinns och återanvänds i ett kretslopp. Genom cirkulär ekonomi så behåller vi alltså resurserna i samhället och kan fortsätta nyttja dem istället för att kasta dem på tippen à la slit och släng.

Ekologiskt fotavtryck

Allt vi gör och lever av förbrukar naturens resurser. Det ekologiska fotavtrycket är ett sätt att mäta och visualisera hur mycket resurser som en enskild människa, ett land eller hela mänskligheten, förbrukar. Genom att mäta och sätta siffror på resursförbrukningen så kan vi både lära oss och förändra vår livsstil. I Sverige lever vi idag som om det skulle finnas fyra planeter. Svenskarnas ekologiska fotavtryck är alltså väldigt stort och vi lever av resurser som ”lånas” av framtiden och skapar en skuld som bara växer.

Du kan själv beräkna ditt ekologiska fotavtryck genom exempelvis WWF:s Klimatkalkylator.